Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 84/95 > >>


Nieuwsbrief 84 - April 2016


Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 20 maart 2016 te Utrecht.

Op deze voorjaarsdag treffen 29 bromelialiefhebbers elkaar (22 leden en 7 introducees) rond 10.00 uur in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht. Tot 11.00 uur wordt genoten van koffie, worden meegebrachte planten bewonderd, besproken en ervaringen uitgewisseld.
Om 11.00 uur opent Eric Gouda als voorzitter de huishoudelijke vergadering. Namens het bestuur zijn naast hem aanwezig Piet van Beest, penningmeester en Roel Tomassen, secretaris.

Fig. 1 Tijdens de bijeenkomst in de Serre Botanische Tuinen Utrecht, foto Roel Tomassen

 • 1. Mededelingen en ingekomen stukken. De voorzitter licht het dagprogramma als volgt toe: allereerst een huishoudelijke vergadering, vervolgens een bespreking van de meegebrachte planten en tijdens de middaglunch een plantenveiling. īs Middags zal hij ons meenemen op reis door Ecuador. Er zijn geen ingekomen stukken.
 • 2. Verslag van de najaar bijeenkomst op 11 oktober 2015. Het verslag, toegezonden met nieuwsbrief 82, wordt goed gekeurd.
 • 3. Financieel verslag over 2015. Er zijn geen opmerkingen of vragen over het financieel verslag, zoals opgenomen in nieuwsbrief 83. De kascommissie bestaande uit Hans Willems en Ed Gerritse heeft de financiŽle administratie over 2015 goed gekeurd. Voor 2016 zal de kas-commissie worden gevormd door Ed Gerritse en Gerard van Heusden.
 • 4. Verkiezing bestuursleden. De met nieuwsbrief 83 aan de leden gezonden toelichting met betrekking tot enige herziening van de (her)verkiezingsvolgorde geeft bij de leden geen verdere aanleiding tot vragen en wordt met instemming goed gekeurd. Zo worden de huidige voorzitter en penningmeester herbenoemd tot respectievelijk 2018 en 2019. De benoemingsperiode van de huidige secretaris loopt af in 2017.
 • 5. Het promoten van de Bromelia Contactgroep. Voorzitter en secretaris zullen op termijn trachten een informatiebrochure samen te stellen over het cultiveren van bromeliaís en de rol van onze vereniging hierbij. Als voorbeeld hierbij kunnen dienen de door de Nederlandse OrchideeŽnvereniging (NOV) recentelijk ontwikkelde info-folders.
 • 6. Deelname BCG aan OrchideeŽntentoonstelling. De OrchideeŽnvereniging Noord-Holland Noord te Wijdenes bestaat vijftig jaar en wil dit jubileum vieren in samenwerking met Intratuin te Heerhugowaard door middel van een orchideeŽntentoonstelling welke zal worden gehouden van 28 t/m 30 oktober 2016. De secretaris, zelf ook lid van deze orchideeŽnvereniging, heeft van het betreffende bestuur vernomen, dat het meeliften van de BCG ,middels een informatie/voorlichtingsstand, mogelijk zal kunnen zijn. De aanwezige leden reageren positief op dit initiatief. Voor het te zijner tijd bemannen van de info-stand stellen zich de navolgende leden in beginsel beschikbaar: Ina en Ed Brinkkemper, Piet van Beest, Hans Willems en Gerard van Heusden. Roel Tomassen zal niet aan de tentoonstelling zelf kunnen deelnemen maar wel tot oktober contactpersoon blijven. De firma Corn.Bak, BromeliaceeŽn, zal de tentoonstelling ondersteunen met het leveren van showplanten. De voorzitter merkt nog op dat het hiervoor besproken informatiemateriaal dan gereed zal moeten zijn.

Fig. 2, 3 & 4 De planten bespreking door de voorzitter Eric Gouda, foto's door Roel Tomassen

 • 7 en 8. Uitgaansdag 2016. Overeengekomen wordt het aanvankelijke bezoek aan Diergaarde Blijdorp op te schorten tot 2017. Een en ander zal t.z.t. nader worden besproken in verband met de tamelijk gecompliceerde mogelijkheid tot het bezoeken van de bromeliacollectie. Peter Bak, directeur van de firma Corn.Bak in Assendelft, verklaart zich bereid de BCG te ontvangen voor een excursie door de kwekerij en wel op zondag, 9 oktober 2016 . In het restaurant van de kwekerij zal dan ook de najaar bijeenkomst kunnen plaatsvinden. De leden zullen hierover nog nader bericht ontvangen. Op deze dag zal geen verloting kunnen plaatsvinden van door leden mee te nemen planten, aangezien toegang tot de kwekerij hiervan niet is toegestaan ! Dit punt zal t.z.t. ook in de convocatie worden opgenomen.
 • 9. Rondvraag.
  • Er volgt een korte gedachtewisseling over het beheer van plantencollecties, waarbij Albert Ebbink verwijst naar de huidige situatie in Engeland. Aldaar kunnen particulieren/hobbyisten met hun collectie een onderdeel vormen van de Nationale Planten collectie (BBC Two Gardeners World en vertellen en laten zien hoe zij hun geliefde planten cultiveren, zie de betreffende site). Iets dergelijks bestaat in ons land ook maar niet voor particulieren. De Stichting Nationale Plantencollectie, SNP(1988) beheert taxonomisch verantwoorde levende planten die veelal zijn ondergebracht bij Botanische Tuinen en de tien jaar later (1998) opgerichte Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen heeft een aantal taken van de SNP overgenomen. Botanische tuinen, horti, planten hoeven, enzovoort, kan men geldelijk en in werk steunen als vrijwilliger, donateur, als vriend e.d. Ook de Tillandsia collectie (Schutzsammlung) van de Deutsche Bromelien Gesellschaft(DBG), ontstaan uit geschonken particuliere verzamelingen, wordt geheel verzorgd door vrijwilligers, leden van de DBG en financieel gesteund door de vereniging, alsmede uit donaties. Zonder deze initiatieven zouden deze vaak zeer waardevolle collecties verloren gaan, dan wel door verspreiding over (vele) andere hobbyisten op zijn minst verbrokkelen.
  • Er is voor geÔnteresseerden een rol overtollig schermgaas aangeleverd door de firma Bak.
  • Ed Gerritse deelt mee , dat de OrchideeŽnvereniging Kring Utrecht een excursie organiseert op 18 juni a.s. Voor liefhebbers, niet-leden, zijn nog enkele plaatsen in de bus beschikbaar. Kosten Ä 22, Informatie bij mevr. J.P.M.Nagtegaal, tel. 030-2970431. De tocht zal voeren naar Anco-orchids in Wateringen, een Cattleya-kwekerij in Pijnacker en Cymbiums in Nootdorp.

  Daarmede wordt de vergadering besloten, echter niet nadat de secretaris namens alle aanwezigen het echtpaar Eric en Renate Gouda bedankt voor al hun werk, dat telkenmale met de voorbereidingen van deze bijeenkomsten in voor- en najaar is gemoeid. Een smakelijke attentie wordt hen beiden met veel genoegen overhandigd.

  Bespreking getoonde planten.

  Vervolgens passeren de door leden meegebrachte planten, alsmede enige planten uit de collectie van de Botanische Tuinen Utrecht, de revue. Zo toont Gerard van Heusden een meegebrachte lange (kunststof) stam met daar aan opgebonden diverse bloeiende planten van Billbergia nutans. In de zomer hangt de tak buiten aan een boom en in de winter binnen, waarin hij regelmatig wordt geneveld. Hans Willems toont zoín zelfde kunststof tak met tillandsia-zaailingen. Ook heeft hij een bloeiende Vriesea chrysostachys meegenomen, een kleine vorm. Eric Gouda showt een tak uit zijn collectie met diverse bloeiende plantjes van Tillandsia sucrei. Roel Tomassen heeft een bloeiende Aechmea carvalhoi meegebracht, enige jaren geleden gekocht bij Michaels Bromeliads, USA. Verder toont hij een bloeiende Fosterella spectabilis, Tillandsia foliosa en een Tillandsia achyrostachys. Deze laatste soort lijkt op heden moeilijk verkrijgbaar, maar Eric heeft daarstraks een kruisbestuiving kunnen toepassen met een alhier in de collectie eveneens bloeiend exemplaar. Vervolgens bespreekt Eric verscheidene bloeiende Tllandsia soorten uit de collectie van de Botanische Tuinen Utrecht., zoals seleriana (destijds verkregen uit de collectie van wijlen JŁrgen Lautner), zecheri, recurvifolia, arequitae, andreata, schusteri (uit Mexico) en Racinaea tomaselllii. Tillandsia heterophylla is meegenomen door Piet van Beest. Tot slot toont en bespreekt Eric nog drie voor de veiling in aanmerking komende bloeiende exemplaren van Billbergia 'Gouda`s Glory', Canistrum montanum en Aechmea lindenii.

  Fig. 5 & 6 Planten voor de veiling en bespreking, foto's Roel Tomassen


  Tijdens de lunch worden vele door zowel leden, als door de firma Corn. Bak, de firma Westerman en de Botanische Tuin geschonken planten geveild. Het over en weer bieden bij sommige erg gewilde soorten leidt tot vrolijke momenten. Met de opbrengst van de veiling is onze vereniging zeer gebaat en de voorzitter bedankt dan ook de plantenschenkers voor hun bijdrage.

  Tot slot van deze dag neemt onze voorzitter ons mee op reis door Ecuador. Zeer vele opnamen van bromeliaís in hun natuurlijke habitat trekken aan onze ogen voorbij. Rond de klok van vier komt ook aan deze reis helaas een einde en volgt bij het beeld ďThe EndĒ voor Eric een hartelijk applaus.
  Afscheid volgt en allen wordt een goede thuisreis toegewenst.

  Namens het bestuur,

  Eric Gouda, opmaak.
  Roel Tomassen, verslag.

  Bijgewerkt: 20170512, 869 keer bekeken

  << < page 84/95 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print